αγγλική μετάφραση του όρου «ascua»

ES

«ascua» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
ascua {θηλ.}
EN
ES

ascua {θηλυκό}

volume_up
ascua (επίσης: brasa)
La sobrerregulación obliga a cerrar empresas, y el fantasma de papel de la UE apaga la llama de la empresa y el ascua de la innovación.
Over-regulation closes businesses and the EU paper wet blanket is putting out the fire of enterprise and the ember of innovation.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «ascua» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

SpanishCada uno está arrimando el ascua a su sardina, para decirlo en términos españoles, y esto no es lo que nosotros pretendemos.
Everyone is looking after number one, and that is not what we want to see.
SpanishLa sobrerregulación obliga a cerrar empresas, y el fantasma de papel de la UE apaga la llama de la empresa y el ascua de la innovación.
Over-regulation closes businesses and the EU paper wet blanket is putting out the fire of enterprise and the ember of innovation.
SpanishApoyar, estimular y estar preocupados por el desarrollo del proceso de paz en Oriente Próximo no es razón suficiente para manipular los hechos o para« arrimar el ascua a su sardina».
Supporting, encouraging and being concerned about the development of the peace process in the Middle East is not a sufficient reason to manipulate the facts or to " put one's own interests first '.

Συνώνυμα (ισπανικά) του όρου «ascua»:

ascua