αγγλική μετάφραση του όρου «amputar»

ES

«amputar» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
amputar {μεταβ.ρ.}

ES amputar
volume_up
[amputando|amputado] {ρήμα}

En este caso tampoco terminaron con su vida, pero su pierna izquierda fue definitivamente amputada.
They did not succeed in this case either, but the young man's left leg had to be amputated.
En este caso tampoco terminaron con su vida, pero su pierna izquierda fue definitivamente amputada.
They did not succeed in this case either, but the young man' s left leg had to be amputated.
Their lives are shattered, amputated.
amputar (επίσης: bloquear, aislar, desconectar, marcharse)
¿Se dedicará a quemar los ojos de la gente, lapidar mujeres o amputar manos?
Will it burn out people’s eyes, stone women or cut off people’s hands?
Se acabó con la vida de las víctimas, y partes de sus cuerpos se amputaron o arrancaron.
The victims were put to death and parts of their bodies were cut off or ripped out.
Por tanto, un pequeño agricultor que no respete una de las muchas directivas –entre otras, la Directiva Aves– vería amputadas sus ayudas, y por tanto su renta.
A small farmer who failed to comply with one of a very large number of directives, including the Loiseau directive, would have his aids, and therefore his income, cut off.
amputar (επίσης: cortar)
volume_up
to take off {ρ.} (cut off)

Συνώνυμα (ισπανικά) του όρου «amputar»:

amputar

Παραδείγματα χρήσης του όρου «amputar» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

SpanishAnte esta realidad, me extraña que se nos proponga amputar la dotación concedida a Euratom.
Faced with this reality, I am, however, surprised that it is being proposed to us that we reduce the funds allocated to Euratom.
SpanishSi los demás no vienen, es su problema, pero no es una razón para amputar las sesiones en Estrasburgo del viernes.
If others do not come, that is their problem, but it is not a reason for scrapping the Friday sittings in Strasbourg.
SpanishEn cuanto a los buques, no se deja de amputar su número a través del instrumento financiero de orientación de la pesca.
The original proposal of the Commission was for a cod and hake recovery plan based on scientific advice which was broadly similar in its assessment of the situation in both of these fisheries.

Αλλα λόγια