αγγλική μετάφραση του όρου «al término de»

ES

«al término de» Αγγλικά μετάφραση

ES al término de
volume_up
{επίρρημα}

al término de (επίσης: a finales de)
volume_up
at the end of {επιρ.}
- Al término de la comunicación sobre la composición de las comisiones y las delegaciones
- At the end of the notice on the membership of committees and delegations
La votación tendrá lugar al término de los debates, es decir, dentro de un momento.
The vote will take place at the end of the debates, that is, in a moment.
La votación tendrá lugar hoy al término de los debates, es decir, de inmediato.
The vote will take place today at the end of the debates, that is to say in a moment.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «al término de» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

SpanishAl término de este debate he recibido una propuesta de resolución(1).
At the close of this debate, I have received one motion for a resolution(1).
SpanishLa votación tendrá lugar dentro de un momento, al término de los debates de esta tarde.
The vote will take place presently, following this afternoon's debates.
SpanishLa votación tendrá lugar al término de los debates, es decir, ahora mismo.
A year ago, in October 2004, we strengthened the EU common position.
SpanishDe no haberse emitido un dictamen al término de dicho plazo, el Consejo podrá pronunciarse.
In the absence of an opinion within that time-limit, the Council may act.
SpanishLa votación tendrá lugar al término de los debates, es decir, dentro de un momento.
SpanishAl término de este debate he recibido seis propuestas de resolución.(1)
At the close of this debate, I have received six draft resolutions.(1)
Spanish   La votación tendrá lugar esta tarde, al término de los debates.
Any lifting or easing of EU measures against Zimbabwe cannot be justified at this stage.
SpanishAl término de este debate he recibido 8 propuestas de resolución.
I have received eight motions for resolutions to wind up this debate.
Spanish   La votación tendrá lugar esta tarde, al término de los debates.
Spanishal término de cada reunión del Consejo Europeo, presentará un informe al Parlamento Europeo.
shall present a report to the European Parliament after each of the meetings of the European Council.
SpanishLa votación tendrá lugar al término de los debates de esta tarde.
SpanishLa votación tendrá lugar al término de los debates de esta tarde.
SpanishLa votación tendrá lugar al término de los debates.
At that time the Member States did not wish to proceed with the proposal.
SpanishLa votación tendrá lugar esta tarde al término de los debates.
SpanishLa votación tendrá lugar al término de los debates de esta tarde.
SpanishBasta leer el proyecto de este nuevo equipo, con el que pude reunirme al término de nuestra misión.
One has only to read the plan of the new team I was able to meet at the conclusion of our mission.
SpanishQuiero referirme, por ejemplo, al término de plantas ornamentales.
SpanishAl término de la audiencia sostuvo la necesidad de que el BCE no reduzca los tipos de interés.
It later came to accept the changes laid down by the Council, but always did so tentatively and conservatively.
SpanishEn la enmienda 8 solicitamos que este informe se redacte al término de la realización del programa.
In Amendment No 8, we ask that the report be drawn up once the implementation of the programme is complete.
Spanish   – Señor Presidente, Señorías, hemos llegado al término de una larga y estupenda batalla parlamentaria.
   – Mr President, ladies and gentlemen, we are in the final stages of a long and fine parliamentary battle.