αγγλική μετάφραση του όρου «academia»

ES

«academia» Αγγλικά μετάφραση

EN

«academia» Ισπανικά μετάφραση

volume_up
academia {ουσ.} [ιδιωματισμός]

ES academia
volume_up
{θηλυκό}

academia
volume_up
academy {ουσ.}
Oscar es una marca registrada de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de EE.UU.
Oscar is a trademark of the Academy of Motion Picture Arts and Sciences.
Ha convertido la Academia de Bellas Artes y de Ciencias en una especie de convento de clausura.
He has made the Academy of Arts and Sciences into a kind of nurses ' home.
Ha convertido la Academia de Bellas Artes y de Ciencias en una especie de convento de clausura.
He has made the Academy of Arts and Sciences into a kind of nurses' home.
academia (επίσης: conservatorio, veranda)
academia (επίσης: facultad, escuela, colegio, cole)
volume_up
school {ουσ.}
he's working as a teacher in a private school

Συνώνυμα (ισπανικά) του όρου «academia»:

academia

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «academia»:

academia
English

Παραδείγματα χρήσης του όρου «academia» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

SpanishEspero que la Academia proporcionará en este punto un planteamiento válido para el futuro.
I hope that, in this area, the College will provide a starting point for the future.
SpanishCursos de español en Argentina Academia Buenos Aires, TANDEM Buenos Aires
Spanish courses in Argentina Academia Buenos Aires, TANDEM Buenos Aires
SpanishLa cuestión es qué debe hacer esa Academia, cuáles son sus objetivos y cuáles sus tareas.
The questions arise, however, of what this College is for and of what tasks and objectives it has.
SpanishCursos de español en Uruguay Academia Uruguay, TANDEM Montevideo
SpanishEn las conclusiones de Tampere se formula expresamente la necesidad de crear una Academia Europea de la Policía.
The Tampere conclusions clearly expressed the need to set up a European Police College.
SpanishMi segunda pregunta tiene que ver con la Academia de Policía.
SpanishÉste pretende que la Academia de policía se desarrolle sobre todo desde una perspectiva intergubernamental.
The Council wishes the Police College to develop primarily with an intergovernmental approach.
SpanishPunto 1 - creación de una academia diplomática europea.
SpanishTras dicho período, se adoptará una decisión sobre cómo debe seguir adelante la academia europea de policía.
After that period a decision will be taken on the form in which to continue with the European police college.
SpanishEs urgente dar ese segundo paso para poder convertir la academia europea de policía en una institución permanente.
It is urgent to have that second step in order to make the European police college a fixed institution.
SpanishSólo para intercambiar experiencias de este tipo no se necesita realmente una Academia en sentido estricto.
A College along these lines is not really needed just for the purpose of exchanging different types of experience.
SpanishY yo, además, no habría osado jamás semejante provocación con respecto a los inmortales de la Academia.
Purists could never accuse it of being franglais, not that I would ever dare to offer such an insult to the members of the Académie.
SpanishMe ha dicho: según la Academia francesa se puede decir o bien« señora Presidente», o bien« señora Presidenta».
She informed me that according to the Académie Française, one can say either 'Madame le Président ' or 'Madame la Présidente '.
SpanishMe ha dicho: según la Academia francesa se puede decir o bien «señora Presidente», o bien «señora Presidenta».
She informed me that according to the Académie Française , one can say either 'Madame le Président ' or 'Madame la Présidente ' .
SpanishDISCURSO DEL SANTO PADRE JUAN PABLO IIA LA ACADEMIA ECLESIÁSTICA PONTIFICIA*Jueves 26 de abril de 2001
SpanishLos inmortales de la Academia francesa podrían inmortalizar así en el diccionario esta palabra que los puristas no podrían calificar de« franglés».
The members of the Académie française could immortalise this word by putting it in the dictionary.
SpanishHay una gran falta de incentivos para los investigadores que desean mover trabajos dentro de la academia y de la industria o viceversa.
There are strong disincentives for researchers wishing to move jobs within academia and industry and vice versa.
SpanishEn 2002, recibió un Emmy por su coreografía de un acto creado por el Cirque du Soleil para los Premios de la Academia.
In 1997, the Martin Professionals show The Atomic Lounge, for which Luc Lafortune was artistic director, won the LDI for best light show.
SpanishAsí surgió la idea de una Academia Europea de Policía para los Estados miembros de la Unión Europea y para los Países candidatos.
That is how the idea of a European Police College for the Member States of the European Union and for the applicant countries arose.