αγγλική μετάφραση του όρου «telah menunjukkan»

ID

«telah menunjukkan» Αγγλικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «telah menunjukkan».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «telah menunjukkan» στα αγγλικά

telah επίρρημα
English
telah ρήμα
English
menunjukkan ουσιαστικό
English
menunjukkan ρήμα

Παραδείγματα χρήσης του όρου «telah menunjukkan» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

IndonesianSaya telah menunjukkan beberapa hal yang dicetak miring.
IndonesianKajian terbaru oleh satelit seperti satelit WMAP telah menunjukkan, bahwa hanya ada perbedaan kecil dalam latar belakang itu.
Recent studies by satellites such as the WMAP satellite have shown that, in fact, there are just tiny differences in that background.
IndonesianDalam satu atau dua dekade terakhir, arkeolog telah menunjukkan bahwa ada masalah lingkungan yang mendasari keruntuhan-keruntuhan di masa lalu itu.
And within the last decade or two, archaeologists have shown us that there were environmental problems underlying many of these past collapses.
IndonesianSaya telah menunjukkan pada anda banyak data penelitian, sekarang pertanyaannya adalah: Apa bukti nyata pada manusia bahwa makan makanan tertentu dapat mengurangi angiogenesis dalam kanker?
Now, I've shown you a bunch of lab data, and so the real question is: What is the evidence in people that eating certain foods can reduce angiogenesis in cancer?

Αλλα λόγια

Indonesian
  • telah menunjukkan

Αναζητήστε περισσότερες λέξεις στο Αγγλο-ελληνικό λεξικό.