αγγλική μετάφραση του όρου «墜ちる»

«墜ちる» Αγγλικά μετάφραση

墜ちる [おちる] {ρ.}

墜ちる [おちる] {ρήμα}

Αλλα λόγια