αγγλική μετάφραση του όρου «区切り»

«区切り» Αγγλικά μετάφραση

区切り [くぎり] {ουσ.}

区切り [くぎり] {ουσιαστικό}

区切り (επίσης: 仕上げ, 際涯, 際限, 終局)
volume_up
end {ουσ.} [π.χ.]
区切り (επίσης: 刹那)
volume_up
juncture {ουσ.}
区切り (επίσης: 小休止, 切れ目, 切目, 中断)
volume_up
pause {ουσ.}
区切り (επίσης: 年代, 切り, 周期, 週期)
volume_up
period {ουσ.}
区切り (επίσης: 中断, 句読点, 句読法)
区切り (επίσης: 句切り)
volume_up
stop {ουσ.} [π.χ.]

Αλλα λόγια