αγγλική μετάφραση του όρου «eklipso»

EO

«eklipso» Αγγλικά μετάφραση

eklipso {ουσ.}
EN
ringa eklipso {ουσ.}
luna eklipso {ουσ.}
parta eklipso {ουσ.}
totala eklipso {ουσ.}
EO

eklipso {ουσιαστικό}

eklipso (επίσης: mallumiĝo)
Αλλα λόγια