αγγλική μετάφραση του όρου «too much»

EL

«too much» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
too much [παράδειγμα]
EL

too much [παράδειγμα]

volume_up
too much
volume_up
πάρα πολύ [π.χ.]
Αλλα λόγια