αγγλική μετάφραση του όρου «lol»

EL

«lol» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
lol {επιφ.}
EN
volume_up
LOL {επιφ.}
EN
EN

«lol» Ελληνικά μετάφραση

volume_up
lol {επιφ.}
EL
volume_up
LOL {επιφ.}
EL
EL

lol {επιφώνημα}

volume_up
lol (επίσης: LOL)
volume_up
lol {επιφ.}
lol (επίσης: LOL)
volume_up
LOL {επιφ.}
EN

lol {επιφώνημα}

volume_up
lol (επίσης: LOL)
volume_up
LOL {επιφ.}
lol (επίσης: LOL)
volume_up
lol {επιφ.}
Αλλα λόγια
Greek

Επιπλέον, η bab.la σας παρέχει το Ελληνο-αγγλικό λεξικό για ακόμα περισσότερες μεταφράσεις .