αγγλική μετάφραση του όρου «KGB»

EL

«KGB» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
KGB {κ.ουσ.}
EN
EN

«KGB» Ελληνικά μετάφραση

volume_up
KGB {κ.ουσ.} [συντομογραφία]
EL
EL

KGB {κύριο όνομα}

volume_up
KGB
volume_up
KGB {κ.ουσ.} [συντομ.]
EN

KGB {κύριο όνομα} [συντομογραφία]

volume_up
KGB
volume_up
KGB {κ.ουσ.}

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «KGB»:

KGB
Αλλα λόγια