αγγλική μετάφραση του όρου «JPEG»

EL

«JPEG» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
JPEG [συντομογραφία]
EN
EN

«JPEG» Ελληνικά μετάφραση

volume_up
JPEG [συντομογραφία]
EL
EL

JPEG [συντομογραφία]

volume_up
1. Πληροφορική
JPEG
volume_up
JPEG [συντομ.] (Joint Photographic Experts Group)
Η συσκευή πρέπει να υποστηρίζει τους τύπους αρχείων που προσθέτετε στο δίσκο, όπως WMA, MP3, JPEG ή WMV.
The device must support the file types that you add to the disc, such as WMA, MP3, JPEG, or WMV.
Η συσκευή πρέπει να υποστηρίζει τους τύπους αρχείων που θα προσθέσετε στο δίσκο, όπως WMA, MP3, JPEG ή WMV.
The device must support the file types that you add to the disc, such as WMA, MP3, JPEG, or WMV.
EN

JPEG [συντομογραφία]

volume_up
1. "Joint Photographic Experts Group", Πληροφορική
JPEG
volume_up
JPEG [συντομ.]
The device must support the file types that you add to the disc, such as WMA, MP3, JPEG, or WMV.
Η συσκευή πρέπει να υποστηρίζει τους τύπους αρχείων που προσθέτετε στο δίσκο, όπως WMA, MP3, JPEG ή WMV.
The device must support the file types that you add to the disc, such as WMA, MP3, JPEG, or WMV.
Η συσκευή πρέπει να υποστηρίζει τους τύπους αρχείων που θα προσθέσετε στο δίσκο, όπως WMA, MP3, JPEG ή WMV.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «JPEG» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

GreekΗ συσκευή πρέπει να υποστηρίζει τους τύπους αρχείων που προσθέτετε στο δίσκο, όπως WMA, MP3, JPEG ή WMV.
The device must support the file types that you add to the disc, such as WMA, MP3, JPEG, or WMV.
GreekΗ συσκευή πρέπει να υποστηρίζει τους τύπους αρχείων που θα προσθέσετε στο δίσκο, όπως WMA, MP3, JPEG ή WMV.
The device must support the file types that you add to the disc, such as WMA, MP3, JPEG, or WMV.
GreekΗ συσκευή πρέπει να υποστηρίζει τους τύπους αρχείων που προσθέτετε στο δίσκο, όπως WMA, MP3, JPEG ή Windows Media Video (WMV).
The device must support the file types that you add to the disc, such as WMA, MP3, JPEG, or Windows Media Video (WMV).
Αλλα λόγια