αγγλική μετάφραση του όρου «ISO»

EL

«ISO» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
ISO {κ.ουσ.}
EN
EN

«ISO» Ελληνικά μετάφραση

volume_up
ISO {κ.ουσ.} [συντομογραφία]
EL
EL

ISO {κύριο όνομα}

volume_up
ISO
volume_up
ISO {κ.ουσ.} [συντομ.]
Αν χρησιμοποιείτε ένα αρχείο ISO για την εγκατάσταση των Windows, θα πρέπει να εγγράψετε το αρχείο ISO σε ένα DVD.
If you're using an ISO file to install Windows, you must burn the ISO file to a DVD.
Μπορεί να έχετε τη δυνατότητα λήψης ενός Windows 8.1 ISO από το MSDN ή το TechNet.
You might be able to download a Windows 8.1 ISO from MSDN or TechNet.
EN

ISO {κύριο όνομα} [συντομογραφία]

volume_up
ISO
volume_up
ISO {κ.ουσ.}
If you're using an ISO file to install Windows, you must burn the ISO file to a DVD.
Αν χρησιμοποιείτε ένα αρχείο ISO για την εγκατάσταση των Windows, θα πρέπει να εγγράψετε το αρχείο ISO σε ένα DVD.
You might be able to download a Windows 8.1 ISO from MSDN or TechNet.
Μπορεί να έχετε τη δυνατότητα λήψης ενός Windows 8.1 ISO από το MSDN ή το TechNet.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «ISO» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

GreekΜπορεί να έχετε τη δυνατότητα λήψης ενός Windows 8.1 ISO από το MSDN ή το TechNet.
GreekΑν χρησιμοποιείτε ένα αρχείο ISO για την εγκατάσταση των Windows, θα πρέπει να εγγράψετε το αρχείο ISO σε ένα DVD.
If you're using an ISO file to install Windows, you must burn the ISO file to a DVD.