αγγλική μετάφραση του όρου «ISDN»

EL

«ISDN» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
ISDN {κ.ουσ.} [συντομογραφία]
EN
EN

«ISDN» Ελληνικά μετάφραση

volume_up
ISDN {κ.ουσ.} [συντομογραφία]
EL
EL

ISDN {κύριο όνομα} [συντομογραφία]

volume_up
1. Πληροφορική
ISDN
volume_up
ISDN {κ.ουσ.} [συντομ.]
EN

ISDN {κύριο όνομα} [συντομογραφία]

volume_up
1. Πληροφορική
ISDN
volume_up
ISDN {κ.ουσ.} [συντομ.]
Αλλα λόγια