αγγλική μετάφραση του όρου «ibid.»

EL

«ibid.» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
ibid. [συντομογραφία]
EN
EN

«ibid.» Ελληνικά μετάφραση

volume_up
ibid. [συντομογραφία]
EL

ibid. [συντομογραφία]

volume_up
ibid.
volume_up
ibid. [συντομ.] (in the same place)
EN

ibid. [συντομογραφία]

volume_up
1. "in the same place"
ibid.
volume_up
ibid. [συντομ.]
2. "ibidem"
ibid. (επίσης: ib.)
volume_up
ό.π. [συντομ.] (όπου παραπάνω)

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «ibid.»:

ibid.
English