αγγλική μετάφραση του όρου «DSL»

EL

«DSL» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
DSL [συντομογραφία]
EN
EN

«DSL» Ελληνικά μετάφραση

volume_up
DSL [συντομογραφία]
EL
EL

DSL [συντομογραφία]

volume_up
DSL
volume_up
DSL [συντομ.]
(Χρήστες DSL: Μην χρησιμοποιείτε φίλτρο DSL στην τηλεφωνική γραμμή.)
(DSL users: Do not use a DSL filter on the phone line.)
(Χρήστες DSL: Μην χρησιμοποιείτε φίλτρο DSL στην τηλεφωνική γραμμή.)
(DSL users: Don't use a DSL filter on the phone line.)
(Χρήστες DSL: Μην χρησιμοποιείτε φίλτρο DSL στην γραμμή τηλεφώνου.)
(DSL users: Do not use a DSL filter on the phone line.)
EN

DSL [συντομογραφία]

volume_up
DSL
volume_up
DSL [συντομ.]
(Χρήστες DSL: Μην χρησιμοποιείτε φίλτρο DSL στην τηλεφωνική γραμμή.)
(Χρήστες DSL: Μην χρησιμοποιείτε φίλτρο DSL στην τηλεφωνική γραμμή.)
(Χρήστες DSL: Μην χρησιμοποιείτε φίλτρο DSL στην γραμμή τηλεφώνου.)

Παραδείγματα χρήσης του όρου «DSL» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

GreekΒεβαιωθείτε ότι δεν χρησιμοποιείτε φίλτρο DSL ανάμεσα στην υποδοχή τηλεφώνου και στο μόντεμ.
Verify that you're not using a DSL filter between the phone jack and the modem.
GreekΔεν χρησιμοποιείτε φίλτρο DSL ανάμεσα στην πρίζα του τηλεφώνου και στο μόντεμ.
Greek(Χρήστες DSL: Μην χρησιμοποιείτε φίλτρο DSL στην τηλεφωνική γραμμή.)
Greek(Χρήστες DSL: Μην χρησιμοποιείτε φίλτρο DSL στην τηλεφωνική γραμμή.)
Greek(Χρήστες DSL: Μην χρησιμοποιείτε φίλτρο DSL στην γραμμή τηλεφώνου.)
GreekΟι τρεις πιο συνηθισμένοι τρόποι σύνδεσης στο Internet από το σπίτι είναι μέσω τηλεφώνου, DSL και καλωδιακά.
The three most common ways to connect to the Internet from home are dial-up, DSL, and cable.

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «DSL»:

DSL