αγγλική μετάφραση του όρου «DOS»

EL

«DOS» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
DOS {κ.ουσ.} [συντομογραφία]
EN
EN

«DOS» Ελληνικά μετάφραση

volume_up
DOS {κ.ουσ.} [συντομογραφία]
EL
EL

DOS {κύριο όνομα} [συντομογραφία]

volume_up
1. "λειτουργικό σύστημα δίσκου", Πληροφορική
DOS
volume_up
DOS {κ.ουσ.} [συντομ.] (Disk Operating System)
EN

DOS {κύριο όνομα} [συντομογραφία]

volume_up
1. "Disk Operating System", Πληροφορική
DOS
volume_up
DOS {κ.ουσ.} [συντομ.] (λειτουργικό σύστημα δίσκου)

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «DOS»:

DOS