αγγλική μετάφραση του όρου «CD-ROM»

EL

«CD-ROM» Αγγλικά μετάφραση

EN
EN

«CD-ROM» Ελληνικά μετάφραση

EL

CD-ROM {ουδέτερο}

volume_up
1. Πληροφορική, καθημερινός λόγος
Τοποθετήστε το CD ήχου στη μονάδα CD-ROM του υπολογιστή σας.
Insert an audio CD into the CD-ROM drive on your computer.
Internal CD-ROM drives (ATA, SCSI)
External CD-ROM drives (USB)
EN

CD-ROM {ουσιαστικό}

volume_up
1. Πληροφορική
CD-ROM
volume_up
CD-ROM {ουδ.} [καθ.λόγος]
Τοποθετήστε το CD ήχου στη μονάδα CD-ROM του υπολογιστή σας.
Εσωτερικές μονάδες δίσκου CD-ROM (ATA, SCSI)
Εξωτερικές μονάδες δίσκου CD-ROM (USB)

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «CD-ROM»:

CD-ROM