αγγλική μετάφραση του όρου «CD»

EL

«CD» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
CD {ουδ.} [συντομογραφία]
EN
EN
EN

«CD» Ελληνικά μετάφραση

volume_up
CD {ουσ.} [συντομογραφία]
EL
EL

CD {ουδέτερο} [συντομογραφία]

volume_up
CD
volume_up
CD {ουσ.} [συντομ.] (compact-disc which are actually )
Τοποθετήστε ένα κενό, εγγράψιμο CD ή ένα επανεγγράψιμο CD στη συσκευή εγγραφής CD.
Insert a blank recordable CD or a rewriteable CD into your CD burner.
Τοποθετήστε ένα εγγράψιμο CD ή DVD στη συσκευή εγγραφής CD ή DVD του υπολογιστή σας.
Insert a writeable CD or DVD into your computer's CD or DVD recorder.
Αν πραγματοποιείτε εισαγωγή από CD ή DVD, επιλέξτε τη μονάδα δίσκου CD ή DVD.
If you're importing from a CD or DVD, select the CD or DVD drive.
EN

CD {ουσιαστικό} [συντομογραφία]

volume_up
1. "compact-disc which are actually "
CD
volume_up
CD {ουδ.} [συντομ.]
Insert a blank recordable CD or a rewriteable CD into your CD burner.
Τοποθετήστε ένα κενό, εγγράψιμο CD ή ένα επανεγγράψιμο CD στη συσκευή εγγραφής CD.
Insert a writeable CD or DVD into your computer's CD or DVD recorder.
Τοποθετήστε ένα εγγράψιμο CD ή DVD στη συσκευή εγγραφής CD ή DVD του υπολογιστή σας.
Αν πραγματοποιείτε εισαγωγή από CD ή DVD, επιλέξτε τη μονάδα δίσκου CD ή DVD.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «CD» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

GreekΑυτή η επιλογή εμφανίζεται μόνο εάν το αντίγραφο ασφαλείας αποθηκεύεται σε CD ή DVD.
You will only see this option if your backup is being saved on CDs or DVDs.
GreekΤοποθετήστε ένα κενό, εγγράψιμο CD ή ένα επανεγγράψιμο CD στη συσκευή εγγραφής CD.
GreekΈχετε πολλές επιλογές διαθέσιμες για την εγγραφή CD και DVD στο Windows Media Center.
There are many options available to you for burning CDs and DVDs in Windows Media Center.
GreekΤοποθετήστε ένα εγγράψιμο CD ή DVD στη συσκευή εγγραφής CD ή DVD του υπολογιστή σας.
GreekΤοποθετήστε το δίσκο CD-RW ή DVD-RW στη συσκευή εγγραφής CD ή DVD του υπολογιστή σας.
GreekΌταν αντιγράφετε μουσική από ένα CD, αντιγράφετε τραγούδια από ένα CD ήχου στον υπολογιστή σας.
When you rip music from a CD, you're copying songs from an audio CD to your PC.
GreekΑν πραγματοποιείτε εισαγωγή από CD ή DVD, επιλέξτε τη μονάδα δίσκου CD ή DVD.
GreekΟι μονάδες DVD μπορούν να κάνουν όσα και οι μονάδες CD και επιπλέον διαβάζουν DVD.
GreekΣυνήθως, τα προγράμματα εγκαθίστανται από ένα CD ή DVD, από το Internet ή από ένα δίκτυο.
Typically, programs are installed from a CD or DVD, from the Internet, or from a network.
GreekΤα Windows αναπαράγουν αυτόματα τους περισσότερους δίσκους CD ή DVD όταν τοποθετηθούν στη μονάδα.
Windows will automatically play most CD or DVD discs when you put one in the drive.
GreekΜια συσκευή εγγραφής CD ή DVD (η οποία ονομάζεται και μονάδα εγγραφής CD ή DVD).
GreekΕπιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου αν θέλετε τα CD να εξάγονται αυτόματα μετά την εγγραφή τους.
Select this check box if you want CDs to be ejected automatically after they're burned.
GreekΑντιγραφή από CD είναι η διαδικασία αντιγραφής τραγουδιών από ένα CD ήχου στον υπολογιστή σας.
Ripping is the process of copying songs from an audio CD to your computer.
GreekΟρισμένοι τύποι εγγράψιμων δίσκων CD και DVD μπορούν να εγγραφούν και να διαγραφούν πολλές φορές.
Certain kinds of writeable CD and DVD discs can be erased and written to many times.
GreekΣυνήθως, τα προγράμματα εγκαθίστανται από CD ή από DVD, από το Internet ή από κάποιο δίκτυο.
Typically, programs are installed from a CD or DVD, from the Internet, or from a network.
GreekΕπιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου αν θέλετε τα CD να εξάγονται αυτόματα μετά την εγγραφή τους.
Select this check box if you want CDs to be ejected automatically after they are burned.
GreekΣτο Windows Media Center, μπορείτε να αναπαραγάγετε CD ήχου και ταινίες DVD.
GreekΟι εσωτερικές μονάδες εγγραφής CD εγκαθίστανται στις υποδοχές μονάδων δίσκου του υπολογιστή.
GreekΑντικαταστήστε το εγγράψιμο CD με ένα άλλο εγγράψιμο CD και επαναλάβετε τα βήματα 4 έως και 6.
Replace the recordable CD with another recordable CD, and then repeat steps 4 through 6.
GreekΟ όρος "εγγραφή" ισχύει μόνο για την αντιγραφή τραγουδιών σε ένα CD ή DVD.

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «CD»:

CD
CD-ROM