αγγλική μετάφραση του όρου «Bluetooth»

EL

«Bluetooth» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
Bluetooth {ουδ.}
EN

«Bluetooth» Ελληνικά μετάφραση

EL

Bluetooth {ουδέτερο}

volume_up
Ορισμένες συσκευές με δυνατότητα Bluetooth είναι πάντα στη λειτουργία εντοπισμού.
Some Bluetooth enabled devices are always in discovery mode.
Αυτό περιλαμβάνει συσκευές Bluetooth και ασύρματες (Wi‑Fi) συσκευές δικτύου.
This includes Bluetooth and wireless network (Wi‑Fi) devices.
Εάν καταργείτε μια συσκευή με δυνατότητα Bluetooth , πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Bluetooth.
If you're removing a Bluetooth-enabled device, tap or click Bluetooth.
EN

Bluetooth

volume_up
Bluetooth
volume_up
Bluetooth {ουδ.}
Ορισμένες συσκευές με δυνατότητα Bluetooth είναι πάντα στη λειτουργία εντοπισμού.
Αυτό περιλαμβάνει συσκευές Bluetooth και ασύρματες (Wi‑Fi) συσκευές δικτύου.
If you're removing a Bluetooth-enabled device, tap or click Bluetooth.
Εάν καταργείτε μια συσκευή με δυνατότητα Bluetooth , πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Bluetooth.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «Bluetooth» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

GreekΕάν δεν μπορείτε να το δείτε, το λογισμικό Bluetooth δεν προέρχεται από τη Microsoft.
If you don't see this, then your Bluetooth software didn't come from Microsoft.
GreekΠροσθέστε έναν προσαρμογέα Bluetooth στον υπολογιστή σας αν δεν διαθέτει ήδη έναν.
GreekΟρισμένες συσκευές με δυνατότητα Bluetooth είναι πάντα στη λειτουργία εντοπισμού.
GreekΑυτό περιλαμβάνει συσκευές Bluetooth και ασύρματες (Wi‑Fi) συσκευές δικτύου.
GreekΓια να ελέγξετε εάν το λογισμικό Bluetooth προέρχεται από τη Microsoft, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
To check if your Bluetooth software came from Microsoft, follow these steps:
GreekΗ τεχνολογία Bluetooth δεν υποστηρίζεται σε καμία έκδοση του Windows Server.
GreekΕάν καταργείτε μια συσκευή με δυνατότητα Bluetooth , πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Bluetooth.
GreekΓιατί τα Windows δεν μπορούν να εντοπίσουν το Bluetooth ή κάποια άλλη ασύρματη συσκευή μου;
GreekΑν δεν παρουσιάζεται καμία θύρα COM, τότε η συσκευή με δυνατότητα Bluetooth δεν χρησιμοποιεί μια θύρα COM.
If no COM port is listed, then your Bluetooth enabled device doesn't use a COM port.
GreekΑν ο υπολογιστής σας μπορεί να συνδεθεί με ασύρματες συσκευές, ελέγξτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο.
If your PC can connect to wireless devices, check that Bluetooth is turned on.
GreekΡυθμίστε τη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth έτσι ώστε να είναι δυνατός ο εντοπισμός της από τον υπολογιστή.
GreekΕνεργοποιήστε την συσκευή Bluetooth ή κάποια άλλη ασύρματη συσκευή και, στη συνέχεια, κάντε την ανιχνεύσιμη.
Turn on the Bluetooth enabled device, or other wireless device, and then make it discoverable.
GreekΟι περισσότεροι προσαρμογείς Bluetooth συνδέονται σε μια θύρα USB.
GreekΈνας ασύρματος εκτυπωτής συνδέεται σε υπολογιστή μέσω ραδιοκυμάτων με χρήση τεχνολογίας Bluetooth ή Wi-Fi.
A wireless printer connects to a computer using radio waves by using either Bluetooth or Wi‑Fi technology.
GreekΣύνδεση σε Bluetooth και σε άλλες ασύρματες συσκευές ή συσκευές δικτύου
Connect to Bluetooth and other wireless or network devices Fix printer problems Open the Printer troubleshooter Install a printer
GreekΑλλαγή ρυθμίσεων για συσκευή με δυνατότητα Bluetooth
GreekΠροσθήκη ενός προσαρμογέα Bluetooth στον υπολογιστή σας.
GreekΕγκατάσταση συσκευής με δυνατότητα Bluetooth
Αλλα λόγια