αγγλική μετάφραση του όρου «ASCII»

EL

«ASCII» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
ASCII [συντομογραφία]
EN
volume_up
ASCII {αρσ.}
EN

«ASCII» Ελληνικά μετάφραση

volume_up
ASCII {ουσ.} [συντομογραφία]
EL
EL

ASCII [συντομογραφία]

volume_up
1. "Αμερικανικός Πρότυπος Κώδικας γι"
ASCII
volume_up
ASCII {ουσ.} [συντομ.] (American Standard Code for Infor)
Μπορείτε να βρείτε εκτεταμένους χαρακτήρες ASCII στον Πίνακα χαρακτήρων.
You can find extended ASCII characters in Character Map.
Ορισμένοι εκτεταμένοι χαρακτήρες ASCII δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε κωδικούς πρόσβασης.
Some extended ASCII characters should not be used in passwords.
EN

ASCII {ουσιαστικό} [συντομογραφία]

volume_up
1. "American Standard Code for Infor"
ASCII
volume_up
ASCII [συντομ.] (Αμερικανικός Πρότυπος Κώδικας γι)
Μπορείτε να βρείτε εκτεταμένους χαρακτήρες ASCII στον Πίνακα χαρακτήρων.
Ορισμένοι εκτεταμένοι χαρακτήρες ASCII δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε κωδικούς πρόσβασης.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «ASCII» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

GreekΜπορείτε να βρείτε εκτεταμένους χαρακτήρες ASCII στον Πίνακα χαρακτήρων.
GreekΟρισμένοι εκτεταμένοι χαρακτήρες ASCII δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε κωδικούς πρόσβασης.

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «ASCII»:

ASCII