αγγλική μετάφραση του όρου «AIDS»

EL

«AIDS» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
AIDS {κ.ουσ.} [συντομογραφία]
EN
EN

«AIDS» Ελληνικά μετάφραση

volume_up
AIDS {ουσ.} [συντομογραφία]
EL
volume_up
aid {ουσ.}
volume_up
aide {ουσ.}
EL

AIDS {κύριο όνομα} [συντομογραφία]

volume_up
1. ιατρική
AIDS
volume_up
AIDS {ουσ.} [συντομ.]
EN

AIDS {ουσιαστικό} [συντομογραφία]

volume_up
1. ιατρική
AIDS
volume_up
AIDS {κ.ουσ.} [συντομ.]

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «AIDS»:

AIDS
aid
aide