αγγλική μετάφραση του όρου «ADSL Ασύμμετρη Ψηφιακή Συνδρομητική Γραμμή»

EL

«ADSL Ασύμμετρη Ψηφιακή Συνδρομητική Γραμμή» Αγγλικά μετάφραση

EN
EL

ADSL Ασύμμετρη Ψηφιακή Συνδρομητική Γραμμή [συντομογραφία]

volume_up
1. τηλεπικοινωνίες
ADSL Ασύμμετρη Ψηφιακή Συνδρομητική Γραμμή
volume_up
ADSL [συντομ.] (Asymmetric Digital Subscriber Li)
Αλλα λόγια
Greek

Δείτε το Αγγλο-ελληνικό λεξικό της bab.la.