αγγλική μετάφραση του όρου «@»

EL

«@» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
@ {ουδ.}
@ (επίσης: @, παπάκι, παπάκι)
@ (επίσης: παπάκι)