αγγλική μετάφραση του όρου «4/4»

EL

«4/4» Αγγλικά μετάφραση

1. μουσική
4/4 (επίσης: C)