αγγλική μετάφραση του όρου «σαγηνεύω»

EL

«σαγηνεύω» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
σαγηνεύω {μεταβ.ρ.}
EL

σαγηνεύω {ρήμα}

volume_up
1. γενικός
σαγηνεύω (επίσης: μαγεύω)
σαγηνεύω
volume_up
to beguile {ρ.} (to charm)
σαγηνεύω (επίσης: μαγεύω)
σαγηνεύω (επίσης: γοητεύω)
σαγηνεύω (επίσης: γοητεύω, μαγεύω)
σαγηνεύω (επίσης: γοητεύω)
σαγηνεύω (επίσης: γοητεύω)
σαγηνεύω (επίσης: αιχμαλωτίζω)
σαγηνεύω (επίσης: γοητεύω, μαγεύω)
2. μεταφορικό
σαγηνεύω (επίσης: μαγνητίζω)
volume_up
to magnetize {ρ.} (to attract)