αγγλική μετάφραση του όρου «πατώνω»

EL

«πατώνω» Αγγλικά μετάφραση

πατώνω
Έχουμε ενημερωθεί πως λείπει η μετάφραση του όρου «πατώνω».