αγγλική μετάφραση του όρου «Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων ΗΠΑ»

EL

«Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων ΗΠΑ» Αγγλικά μετάφραση

EN
EL

Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων ΗΠΑ {κύριο όνομα}

volume_up
Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων ΗΠΑ
volume_up
FDA {κ.ουσ.} [συντομ.]