αγγλική μετάφραση του όρου «γοητεύω»

EL

«γοητεύω» Αγγλικά μετάφραση

EL

γοητεύω {ρήμα}

volume_up
1. γενικός
γοητεύω (επίσης: μαγεύω)
γοητεύω (επίσης: σαγηνεύω)
γοητεύω (επίσης: σαγηνεύω)
γοητεύω (επίσης: μαγεύω, σαγηνεύω)
γοητεύω (επίσης: σαγηνεύω)
γοητεύω (επίσης: μαγεύω, σαγηνεύω)
2. μεταφορικό
3. Αγγλικά Αμερικής
γοητεύω
volume_up
to enamor {ρ.} [αμερ.]
4. Αγγλικά Βρετανίας
γοητεύω
volume_up
to enamour {ρ.} [αγγλ.]