αγγλική μετάφραση του όρου «απ' τα βάθη της καρδιάς μου»

EL

«απ' τα βάθη της καρδιάς μου» Αγγλικά μετάφραση

EL

απ' τα βάθη της καρδιάς μου [ιδιωματισμός]

volume_up
απ' τα βάθη της καρδιάς μου (επίσης: απ' τα βάθη της ψυχής μου, εκ βάθους καρδίας)