αγγλική μετάφραση του όρου «απαιτούμενος»

EL

«απαιτούμενος» Αγγλικά μετάφραση

EL

απαιτούμενος {αρσενικό επίθετο}

volume_up
απαιτούμενος
Απαιτούμενος ελεύθερος χώρος στο δίσκο για την εγκατάσταση του SP3 (εκτιμώμενος):
Amount of free disk space required to install SP3 (estimated):
(Η αναγραφόμενη χωρητικότητα δίσκου και ο απαιτούμενος ελεύθερος χώρος στο σκληρό δίσκο είναι διαφορετικά.
(The listed disc capacity and amount of free hard disk space that's required are different.
απαιτούμενος (επίσης: απαραίτητος, αναγκαίος)

Παραδείγματα χρήσης του όρου «απαιτούμενος» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

GreekΑπαιτούμενος ελεύθερος χώρος στο δίσκο για την εγκατάσταση του SP3 (εκτιμώμενος):
Greek(Η αναγραφόμενη χωρητικότητα δίσκου και ο απαιτούμενος ελεύθερος χώρος στο σκληρό δίσκο είναι διαφορετικά.
(The listed disc capacity and amount of free hard disk space that's required are different.
GreekΑπαιτούμενος χρόνος Λίγο περισσότερο από μια ώρα για την ολοκλήρωση του οδηγού στο σύνολό του.
Looking for help while our offices are closed? Seek advice from fellow advertisers in the AdWords Community forum. Ask now
GreekΑπαιτούμενος χρόνος Λίγο περισσότερο από μια ώρα για την ολοκλήρωση του οδηγού στο σύνολό του.
Get account-specific help and tips by signing in with your AdWords account email address, or learn how to get started with AdWords.