αγγλική μετάφραση του όρου «απαγορεύω»

EL

«απαγορεύω» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
απαγορεύω την είσοδο {μεταβ.ρ.}
EL

απαγορεύω {ρήμα}

volume_up
απαγορεύω
απαγορεύω
απαγορεύω