αγγλική μετάφραση του όρου «απαγορεύεται το κάπνισμα»

EL

«απαγορεύεται το κάπνισμα» Αγγλικά μετάφραση

EL

απαγορεύεται το κάπνισμα [παράδειγμα]

volume_up
απαγορεύεται το κάπνισμα

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «απαγορεύεται το κάπνισμα» στα αγγλικά

κάπνισμα ουσιαστικό
English
το άρθρο
English
το αντωνυμία
English