αγγλική μετάφραση του όρου «απαγάγω»

EL

«απαγάγω» Αγγλικά μετάφραση

EL

απαγάγω {ρήμα}

volume_up
απαγάγω