αγγλική μετάφραση του όρου «απέχω»

EL

«απέχω» Αγγλικά μετάφραση

EL

απέχω {ρήμα}

volume_up