αγγλική μετάφραση του όρου «απέχθεια»

EL

«απέχθεια» Αγγλικά μετάφραση

EL

απέχθεια {θηλυκό}

volume_up
απέχθεια (επίσης: αποστροφή)
απέχθεια (επίσης: έχθρα, μίσος)
απέχθεια (επίσης: αποτροπιασμός)
απέχθεια (επίσης: αποστροφή)
απέχθεια (επίσης: έχθρα, μίσος)
απέχθεια
απέχθεια (επίσης: αποστροφή)