αγγλική μετάφραση του όρου «απέριττος»

EL

«απέριττος» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
απέριττος {αρσ.επιθ.}
EL

απέριττος {αρσενικό επίθετο}

volume_up
απέριττος (επίσης: αστόλιστος)