αγγλική μετάφραση του όρου «απέκκριση»

EL

«απέκκριση» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
απέκκριση {θηλ.}
EL

απέκκριση {θηλυκό}

volume_up
1. ιατρική
απέκκριση (επίσης: αποβολή)