αγγλική μετάφραση του όρου «αξιόμεμπτος»

EL

«αξιόμεμπτος» Αγγλικά μετάφραση

EL

αξιόμεμπτος {αρσενικό επίθετο}

volume_up
αξιόμεμπτος (επίσης: ένοχος)
αξιόμεμπτος (επίσης: ένοχος)
αξιόμεμπτος (επίσης: επιλήψιμος, κατακριτέος)