αγγλική μετάφραση του όρου «αν και»

EL

«αν και» Αγγλικά μετάφραση

EL

αν και {σύνδεσμος}

volume_up
αν και (επίσης: ενώ, καίτοι, μολονότι)
volume_up
while {συνδ.} (although)
Αν και προτιμάτε να παρακολουθείτε κάθε πώληση, θέλετε να παρακολουθείτε μόνο τους δυνητικούς πελάτες.
While you would like to track every sale, you want to track only unique leads.
αν και (επίσης: μολονότι, παρόλο)
volume_up
but {συνδ.} (although)
Δεν χρειάζεται να κάνετε αυτό το βήμα, αν και συνιστάται ιδιαίτερα.
You don't have to do this step, but we highly recommend it.
Μόλις, όμως, εμφανίστηκαν οι λύκοι, αν και ήταν λίγοι στον αριθμό, είχαν αξιοσημείωτα αποτελέσματα.
But as soon as the wolves arrived, even though they were few in number, they started to have the most remarkable effects.
αν και (επίσης: έστω και αν, καίτοι, μολονότι)
volume_up
though {συνδ.} (although)
Τι θεωρείται "καλό" CTR; Αν και υπάρχουν διαφορές, επιδιώξτε CTR 1% ή υψηλότερο.
Though they vary, aim for a CTR of 1% or higher.
Αν και το web είναι εξαιρετικό για έρευνα, δεν είναι όλες οι πληροφορίες στο web αξιόπιστες.
Even though the web is great for research, not all information on the web is reliable.
Αν και είστε συνδεδεμένοι στο Internet, δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο OneDrive.
Even though you're connected to the Internet, you can't connect to OneDrive.
αν και
volume_up
although {συνδ.} (in spite of the fact that)
Τα VCD είναι παρόμοια με τα DVD, αν και η ποιότητα του βίντεο δεν είναι τόσο υψηλή.
VCDs are similar to DVDs, although the video quality is not as high.
(Γέλια) Δεν είμαι συνδρομητής σε περιοδικό για κέντημα - αν και φαίνεται γοητευτικό.
magazine, although it looks delightful.
Αν και θέλουμε να αποφεύγουμε τα βάσανα, κάπως φαίνεται να τρέχουμε προς αυτά.
Although we want to avoid suffering, it seems we are running somewhat towards it.
αν και (επίσης: μολονότι)

Παραδείγματα χρήσης του όρου «αν και» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

GreekΤι θεωρείται "καλό" CTR; Αν και υπάρχουν διαφορές, επιδιώξτε CTR 1% ή υψηλότερο.
What’s considered a “good” CTR? Though they vary, aim for a CTR of 1% or higher.
GreekΑν και θέλουμε να αποφεύγουμε τα βάσανα, κάπως φαίνεται να τρέχουμε προς αυτά.
Although we want to avoid suffering, it seems we are running somewhat towards it.
GreekΑν και είστε συνδεδεμένοι στο Internet, δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο OneDrive.
Even though you're connected to the Internet, you can't connect to OneDrive.
Greek♫ ♫ Και αν είμαι εδώ πάνω τρέμοντας και τραγουδώντας, ♫ ♫ λοιπόν, ξέρετε πως νιώθω.
♫ ♫ And if I'm up here trembling and singing, ♫ ♫ well, you'll know how I feel.
GreekΚαι αν αποτύχεις να βρείς αυτή τη λύση σαν επαναστατική δύναμη, δεν θα υπάρχεις.
And if you don't find that solution as an insurgent force, you don't exist.
GreekΑν πιστεύετε και λέτε στους ανθρώπους της φυλής σας "Η ζωή μου είναι χάλια.
If you believe and you say to people in your tribe, in effect, "My life sucks.
GreekΑν αλλάξετε το πρόθημα και τα διαχωριστικά, το αποτέλεσμα θα παραμείνει το ίδιο:
GreekΑν όχι, θα τερματιστεί και ενδέχεται να μην έχετε πλέον πρόσβαση σε αυτή τη λειτουργία.
If you do not, it will be terminated and you may lose access to this feature.
GreekΜόνο αν το ελέγχεις και το ρυθμίζεις, θα αποκτήσεις την αεροδυναμική αποτελεσματικότητα.
Only if you control and regulate it, you will get that aerodynamic efficiency.
GreekΚαι αν δεν το μετατρέψουμε αυτό σε ανταμοιβή στην εκπαίδευση, θα αποτελεί περισπασμό.
And if we don't make that a reward in training, that will be a distraction.
Greek(Γέλια) Δεν είμαι συνδρομητής σε περιοδικό για κέντημα - αν και φαίνεται γοητευτικό.
(Laughter) I do not subscribe to Crochet Today! magazine, although it looks delightful.
GreekΗ τράπεζα θα σας επιστέψει τα χρήματα, ακόμα και αν αυτή η μέθοδος πληρωμής δεν είναι ενεργή.
Even if that payment method isn't active, the bank will still issue your refund.
GreekΚαι αν δεν κάνουμε κάτι γι' αυτό, ο καρκίνος θα καταλήξει να μας σκοτώσει.
GreekΑυτό ισχύει ακόμα και αν η εκδήλωση ή η εκπομπή που εγγράψατε είναι ανοιχτή για το κοινό.
This is true even if the event or show you recorded was open to the public.
GreekΤα VCD είναι παρόμοια με τα DVD, αν και η ποιότητα του βίντεο δεν είναι τόσο υψηλή.
GreekΚαι αν κοιτάξετε πολύ προσεκτικά μπορείτε να δείτε δακτυλίους γύρω από αυτό το σμήνος.
And, in fact, if you look very carefully you'll be able to see rings around this cluster.
GreekΑκόμη και αν δίπλα μου ήταν ο φίλος μου ο Τζακ, θα έλεγα "Χαιρετίσματα Τζακ.
GreekΚαι αν το σκεφτείτε, η ορειβασία σαν παράδειγμα, δείχνει πολλά πράγματα.
And if you think about mountain climbing as an example, it suggests all kinds of things.
GreekΚαι φυσικά, αν όλα τ' άλλα αποτύχουν, μπορείς απλώς να φύγεις και να διασκεδάσεις σε μια φιέστα.
And, of course, if all else fails, you can just run off and enjoy a fun fiesta.
GreekΑν και το web είναι εξαιρετικό για έρευνα, δεν είναι όλες οι πληροφορίες στο web αξιόπιστες.
Even though the web is great for research, not all information on the web is reliable.

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «αν και» στα αγγλικά

και σύνδεσμος
English
αν σύνδεσμος
English
αν δεν βρέξεις κώλο, ψάρια δεν τρως
αν ήμουν στη θέση σου
αν και μόνο αν σύνδεσμος
λες και σύνδεσμος
English
ακόμα και επίρρημα
English