αγγλική μετάφραση του όρου «ανόργανο οξύ»

EL

«ανόργανο οξύ» Αγγλικά μετάφραση

EL

ανόργανο οξύ {ουδέτερο}

volume_up
1. χημεία
ανόργανο οξύ

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «ανόργανο οξύ» στα αγγλικά

οξύ ουσιαστικό
English
καπροϊκό οξύ ουσιαστικό
βαλερικό οξύ ουσιαστικό
δεκανοϊκό οξύ ουσιαστικό
εξανικό οξύ ουσιαστικό
θεϊκό οξύ ουσιαστικό
πεντανικό οξύ ουσιαστικό
δεσοξυριβοζονουκλεϊνικό οξύ ουσιαστικό
καρβοξυλικό οξύ ουσιαστικό
υδροκυανικό οξύ ουσιαστικό
αδενοσινοδιφωσφορικό οξύ ουσιαστικό
English
ακετυλοσαλικυλικό οξύ ουσιαστικό
ανθρακικό οξύ ουσιαστικό
ανόργανο χημικό προϊόν ουσιαστικό
ασπαρτικό οξύ ουσιαστικό
βενζοϊκό οξύ ουσιαστικό
βουτυρικό οξύ ουσιαστικό