αγγλική μετάφραση του όρου «αντιστηρίζω»

EL

«αντιστηρίζω» Αγγλικά μετάφραση

EL

αντιστηρίζω {μεταβατικό ρήμα}

volume_up
αντιστηρίζω (επίσης: στηρίζω)
volume_up
to corbel {μεταβ.ρ.}