αγγλική μετάφραση του όρου «αντιστέκομαι»

EL

«αντιστέκομαι» Αγγλικά μετάφραση

EL

αντιστέκομαι {ρήμα}

volume_up
αντιστέκομαι
αντιστέκομαι (επίσης: απέχω, δεν πατάω σε κάτι)