αγγλική μετάφραση του όρου «αντιστάθμιση»

EL

«αντιστάθμιση» Αγγλικά μετάφραση

EL

αντιστάθμιση {θηλυκό}

volume_up
αντιστάθμιση
volume_up
compensation {ουσ.} (equivalent)
αντιστάθμιση (επίσης: εξισορρόπηση, ισοστάθμιση)