αγγλική μετάφραση του όρου «αντιρρόπηση»

EL

«αντιρρόπηση» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
αντιρρόπηση {θηλ.}
EL

αντιρρόπηση {θηλυκό}

volume_up
αντιρρόπηση