αγγλική μετάφραση του όρου «αντιπυρικό εμπόδιο»

EL

«αντιπυρικό εμπόδιο» Αγγλικά μετάφραση

EL

αντιπυρικό εμπόδιο {ουδέτερο}

volume_up
αντιπυρικό εμπόδιο

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «αντιπυρικό εμπόδιο» στα αγγλικά

εμπόδιο ουσιαστικό
δασμολογικό εμπόδιο ουσιαστικό
μη δασμολογικό εμπόδιο ουσιαστικό
τεχνικό εμπόδιο ουσιαστικό