αγγλική μετάφραση του όρου «αντιπροσωπεύω»

EL

«αντιπροσωπεύω» Αγγλικά μετάφραση

EL

αντιπροσωπεύω {ρήμα}

volume_up
αντιπροσωπεύω (επίσης: αναπαριστώ)
αντιπροσωπεύω (επίσης: συνοψίζω)