αγγλική μετάφραση του όρου «αντιμόνιο»

EL

«αντιμόνιο» Αγγλικά μετάφραση

αντιμόνιο
Έχουμε ενημερωθεί πως λείπει η μετάφραση του όρου «αντιμόνιο».