αγγλική μετάφραση του όρου «αντιλόπη που συναντάται στην Yποσαχάρια Αφρική»

EL

«αντιλόπη που συναντάται στην Yποσαχάρια Αφρική» Αγγλικά μετάφραση

EL

αντιλόπη που συναντάται στην Yποσαχάρια Αφρική {κύριο όνομα}

volume_up
1. ζωολογία
αντιλόπη που συναντάται στην Yποσαχάρια Αφρική
αντιλόπη που συναντάται στην Yποσαχάρια Αφρική