αγγλική μετάφραση του όρου «αντικολλητό ξύλο»

EL

«αντικολλητό ξύλο» Αγγλικά μετάφραση

EN
EL

αντικολλητό ξύλο {ουδέτερο}

volume_up
αντικολλητό ξύλο

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «αντικολλητό ξύλο» στα αγγλικά

ξύλο ουσιαστικό
σομφό ξύλο ουσιαστικό
μαλακό ξύλο ουσιαστικό
English
συγκολλητό ξύλο ουσιαστικό
χτύπα ξύλο
χτύπα ξύλο επιφώνημα
English
εγκάρδιο ξύλο ουσιαστικό
English
σκληρό ξύλο ουσιαστικό
English
τίμιο ξύλο ουσιαστικό
English